GEOZNAK istnieje na rynku od niedawna, ale jego tradycja sięga do lat 70-tych ubiegłego wieku. Wtedy to mój Tata rozpoczął pracę w geodezji na terenie byłego województwa koszalińskiego. Dziś przekazuje mi wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Wspólnie stale się rozwijamy, wdrażając nowoczesne techniki pomiarowe, edycyjne i obliczeniowe. Korzystamy z najlepszej klasy sprzętu i oprogramowania...- mapa do celów projektowych
- geodezyjna obsługa inwestycji obiektów przemysłowych i budownictwa
mieszkaniowego
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienia i ustalenia granic nieruchomości
- pomiary objętości mas ziemnych
- tyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowych, energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych